Hjelper Husbanken dem som trenger det?

Er du ufør eller vanskeligstilt. Vil du slite med å få ett lån i Husbanken. Husbanken stiller like høye krav som en annen bank og renten er like høye.

Husbanken skal sette i verk regjeringa sin bustadsosiale politikk. Gjennom virkemidler som bostøtte, lån, tilskudd, kompetansebygging og kunnskapsutvikling støtter vi kommunene faglig og økonomisk i arbeidet med å hjelpe vanskeligstilte på bustad markedet. Andre sentrale samarbeidspartnere er velferds aktører. Byggenæringen og kunnskapsmiljø.

Hva er vanskeligstilte. Jeg ville tro det var dem som ikke har mulighet til å få lån i vanlige banker, men selv dem har store problem med å få lån og støtte fra husbanken.

Du kan sitte med inntekt som staten sier du greier deg på og betale kr 10.000 i husleie per måned, men ett lån kan du ikke betjene. Satsene fra staten står ikke i stil med hjelpen folk får. Dem som er vanskeligstilte kommer bakerst i alle køer, mens dem som har mer en nok får og får

De nye er at nav kan hjelpe deg til å skaffe deg varig bolig Dette er det NAV bistår med: Du kan få råd, veiledning og hjelp for å sikre at bosituasjonen din blir tilfredsstillende:

  • Økonomisk rådgivning
  • Informasjon om økonomisk sosialhjelp
  • Informasjon om lån- og støtteordninger fra stat og kommune
  • Hjelp til å søknad om kommunal bolig og andre ordninger for å etablere deg i en bolig. Viste ikke at kommunal bolig var varig bolig?
  • Hjelp til å finne leiligheter som er til leie. Viste ikke at leie var varig bolig?
  • Hjelp til å ringe for avtale visning
  • Hjelp til å gå på vinning, eller på annen måte hjelp til å skaffe en varig bolig
  • Hjelp til å etablere kontakt med kommunale helse og omsorgstjenester. For dem som trenger det.

Men dem fleste vil bare ha ett hjem der dem slipper å tenke på og trenger økonomisk bistand til å få dette til så dem har ett permanent hjem, og ikke tenke på ‘’når må vi jeg flytte igjen’’  

Se på husbankens side om startlån. Der kommer det frem at dem unge må ha egenkapital og oppfordres til å spare og ikke er i målgruppen for startlån. Fordi du bør søke vanlig bank og spare egenkapital. Lurer på hva dem tenker med når ung uføre for eksempel skal spare av trygden. Når meste parten går med på å betale husleie? Skulle ikke sagt noe om man fikk utbetaling på omtrent gjennomsnitt utbetaling men dem er over halvparten av det og får ikke noe lån uten at dem har langt over prosenten av egenkapital.

Er det alder på vanskeligstilte og nå?   

Du skal lete lenge og vell for å finne ut hva man har rett på og hva man ikke har rett på.

Kvadratmeterpris i Bergen kr 42.421,- ikke rare boligen du får fra husbanken da når for eksempel du har ca. kr 19.000,- pr måned og du får avslag på 1,2 mill. Når en leilighet på ca. 70 kvm ligger på gjennomsnitt på 3 mill.

Innlegg av: Anonym

Medlemsorganisasjonen Nokernok.no Vil gjerne høre fra flere med erfaring. Innsendere kan være anonymt eller stå frem på innlegg, det er fritt å velge.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *