Verdig Alderdom for alle i Bergen kommune?

Et innlegg jeg har sendt BT og BA uten å få det på trykk, legger det derfor ut her og håper på mange kommentarer. https://www.facebook.com/kurt.pedersen.798

Fikk nylig opplysninger om at det bor eldre minstepensjonister i samme bolig komplekser som tungt rus avhengige. En del eldre er avhengig av hjemmehjelp kanskje flere ganger i døgnet, hjemmehjelpen har noen steder med vaktpersonell innleid fra vaktselskap ved hjemmebesøk i disse områdene. Det kan nok for kommunens ansatte føles utrygt å besøke disse boområdene alene og til forskjellige tider av døgnet så den delen er ikke vanskelig å forstå.
Undertegnede tok kontakt med Etat for hjemmebaserte tjenester hvor de bekreftet at slik var det enkelte steder, de fortalte at før de leide inn vaktpersonell var det utført en risikoanalyse og denne avgjorde om det var nødvendig med bistand fra vaktselskap eller ei.
Det er da 2 spørsmål som umiddelbart utkrystalliserer seg.

1 Hvis det ikke er trygt for kommunens ansatte å utføre hjemmetjenestene, hvordan i alle dager kan kommunen da synes det er trygt for de eldre som bor der 24 timer i døgnet?

2 Det er stort sett minstepensjonister dette dreier seg om og som allerede strever for å klare seg fra måned til måned spesielt når vinteren kommer med økte strømpriser etc. Hvordan kan kommunen godta å bruke tusenvis av kroner daglig på innleie av vaktpersonell når de som trenger hjemmehjelpen i mange tilfeller lever under fattigdomsgrensen.

Denne formen for integrering er ikke vårt samfunn verdig så kanskje de nye Byråds barna kan gjøre en innsats og ordne opp i slike uverdige og kostnadskrevende situasjoner i Bergen Kommune? (det burde ikke være vanskelig, ei heller ta lang tid)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *