Tar pengestøtten av Pensjonistenes Pensjon

Presser EU/Acer på i Energimarkedet og taes pengestøtten fra underreguleringen av Pensjonistenes`pensjon?

Kjempestøtte til Equinor i følge TU.no
Equinor søkte før jul om 2,5 milliarder kroner i støtte til Havvindprosjektet fra statlige Enova. Havvindparken er ifølge Equinor ikke lønnsom uten støtte fra staten.

Hvor lenge skal Norske skattebetalere sitte å se på alle pengene som renner ut av Statskassen?
Er det riktig av vi over strømregningen skal være med å finansiere et Milliardkonsern som Equinor?

Det vil antagelig bli utbetalt hundrevis av millioner til Equinor årlig fremover, i tillegg har Enova Administrasjonskostnader på langt over 100 millioner pr år, hvor skal denne pengesløsingen ende?

Hvis det er slik en kan mistenke er hele denne vindsatsingen i Norge satt i gang etter press fra EU (ACER) med salg av CO2 kvoter og Opprinnelsesgarantier for fornybar kraft. Altså det kjøpes og selges luft med myndigheters godkjennelse og forbrukerne betaler. Nok må nå være Nok etter hvert?

Legger ved Lønnskostnader og Styrehonorar for ENOVA SF 2018 når man leser dette forstår man kanskje hvorfor Pensjonistene ikke følger lønnsøkningen i samfunnet, noen steder må jo pengene hentes.