Pensjonistpartiet i Bergen legger frem Fjerning av yte bomring til Bystyret

Her en sak som fremmes i Bystyret i Bergen om en folkeavstemning for fjerning av ytre bomring. Det vil nok ikke bli flertall for dette i Bystyret da politikerne ikke ser ut til å ta Folket på alvor. Hva synes dere? En folkeavstemning er vel Demokratisk? Vennligst del

.Pensjonistpartiet i Bergen20. januar kl. 22:13 · 

Pensjonistpartiet i Bergen har bl.a gått til valg på å fjerne ytre bompengering.
Vi vil gjerne ha din mening i denne saken Støtter du vårt forslag?
Del gjerne denne saken:

Saker til i Bystyret 18.12.2019

Sak 1. Representant forslag

Pensjonistpartiet i Bergen har bl.a gått til valg på å fjerne ytre bompengering, det er en kjensgjerning at politikerforakten har økt betraktelig etter innføring av denne. Ytre bompengering er for de fleste som bor i bydelene både en økonomisk og for mange en psykisk belastning da de føler seg bevegelseshemmet innenfor egen bydel.

Byrådet skriver i Årsmeldingen 2018 følgende, Ei grunnleggjande utfordring i styreforma vår, anten det er på lokalt eller nasjonalt nivå, er å halda oppe og styrkja tilliten mellom folkevalde og innbyggjarar.

Pensjonistpartiet regner derfor med å få Bystyret med på å hurtigst mulig å be Byrådet igangsette en folkeavstemming der det skal stemmes over fjerning av ytre bompengering. En slik avstemming er en demokratisk og rettferdig måte å avklare dette problemet på.

Forslag til vedtak.
Bystyret ber Byrådet igangsette arbeidet med å holde en Folkeavstemming om fjerning av Ytre Bomring.
Folkeavstemming bør finne sted innen 01.05.2020

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *