Nettselskapenes utbytte i 2016

Har bare lyst å legge ut en kurve over Nettselskapenes utbytte (til 2016) slik at husholdningene ikke skal glemme hva de er med å betale når strømregningen kommer. Vi krever 50 øre kwt for husholdningene inkludert alle avgifter. Vannkraften er Norske innbyggeres eiendom og skal være innbyggernes Nødvendighetsgode.