Lønnen på Stortinget: Visste du dette?

Lønnen på stortinget er på over kr 238.300.000,- i året (01.05.20.19).
I tillegg kommer politikerne, som ligger på en inntekt rundt kr 779.400,- pr. år (2018). De er ikke med i det øverste regnestykket, heller ikke alle som jobber under der igjen. De vasker ikke sitt eget kontor en gang. Det er heller ikke tatt med dekning av utgifter som reiser, hotell og mat i sammenheng med arbeidet de skal gjøre… Vi er ca. 5.234 millioner mennesker over 18 år i Norge.

Det er ikke rart at Stortinget finner på nye avgifter og tar vekk ting, som f.eks. den 300,- kroners grensen man kunne importere for, bare for å håve enda mer inn til stortinget, slik at de kan øke lønnen sin enda mer.  Statsministeren har hatt en lønnsøkning på kr 265.851,- siden 01.05.2013. Det gir en gjennomsnittlig lønnsøkning på kr 44.308,- pr. år. Min mening er at de som har så høy lønn, burde ikke ha lønnsøkning, når så mange i Norge står nærmest stille økonomisk sett.

Gjennomsnittslønnen for en vanlig borger i Norge i 2018 var på kr 45.610,- per måned. Lurer på om alle som hadde denne månedslønnen la ned arbeidet sitt i en uke, eller en måned. Hvordan hadde Norge sett ut da?

Ikke rart at Stortinget setter inn nye avgifter i hele landet for å dekke egne lønnsutgifter. Ikke rart at statsministeren gir de rike enda mer, for statsministeren er jo en av de, med en formue på over 5 millioner. (2019). Den har mer enn fordoblet seg siden hun ble statsminister. Det sitter mennesker rundt i Norge som har millionlønn, men ingen formue. Hvordan får de det til? Den vanlige mann/kvinne har jo formue, hvis de bare eier en bil til kr 10.000,-. De som sitter på de store pengesekkene, er de som skriker høyest dersom de må gi fra seg litt. Selv om de tjener millioner, så har de fortsatt ikke formue.
Spiser de opp millionlønnen? Eier de ikke noe? Ikke en gang en bil?
Men ser man seg litt rundt, så har de flotte hus, leiligheter, biler, hytter og båter.

En minstepensjonist har utbetalt under kr 16.000,-, en uføretrygdet får noe av det samme. En 100% ufør, med ett barn får ca. kr 24.000,-, inkludert barnetillegg som de allikevel mister, når barnet blir 18 år. Det er ca. det samme som en “ung ufør” får pr. måned. Da er ikke skatten trukket fra.
Har du vært 40 år i arbeidslivet, får du full pensjon og noe tillegg. Jobber du 40 år i 50 % stilling, får du minstepensjon.
Det betyr faktisk at veldig mange i Norge, må ha TO jobber for å sikre seg en ok alderdom.

Mange av de som får uføretrygd, vil slite med å få lån til egen bolig i banker og også i husbanken. Jeg vet om ei ung ufør, som søkte om bolig til 1,2 millioner i husbanken og fikk avslag. Det var ikke noe luksushjem, men ett lite krypinn. Bare der kan man se det enorme skillet. Selv om husbanken liksom skal hjelpe de som ikke kommer inn i boligmarkedet.
Stortinget vet hvordan de skal holde de menneskene som er i bunnen, der nede. Man sitter igjen med følelsen at man ikke er verdt noe i samfunnet.

Vi lever i 2020!
NÅR skal stortinget ta ansvar og stoppe den urettferdigheten som finnes i landet vårt? Skillet mellom fattig og rik blir bare større og større. GJØR NOE! Vi er jo snart tilbake til hest og kjerre. I hvertfall de som ikke er “gode nok” til å kunne leve litt bedre enn det.

De som ikke er tatt med i denne artikkelen, er også de som får sosialhjelp, er sykemeldt eller arbeidsledige. Det finnes mange flere klasseskiller.

Staten sier vi trenger mer penger inn for å opprettholde Norge.
Hmm?
Kanskje de skulle begynne med seg selv…? Og de som har mye fra før??

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *