Er politikerne en elite hevet over folket?

Hvorfor blir det politikerforakt?
Jo når en meget liten gruppe av befolkningen, kalt politikere har hevet seg selv så langt over folket at de tror de er uangripelig, da blir det politikerforakt, som saken om økte bompengesatser og utvidelse av en ytre bomring i Bergen bidrar til.

Hva er Demokrati?
Etter avgjørelsen med å øke bompengetakstene har de virkelig fått demonstrert hvordan Demokratiet virker i praksis. Et forslag om folkeavstemming ble nedsablet antagelig fordi det ville vært for Demokratisk for den såkalt folkevalgte politiske eliten.
Langsiktig plan?

Når vi ser på plasseringen av Statlige og kommunale kontorer så ser vi jo at strategien har vært klar i mange år, vil bare kort rippe opp i nedleggelsen av passkontorene fra lensmannskontorer og til hvor? Jo til Fyllingsdalen selvsagt, dette for å legitimere bybane og generere trafikk til denne. Hvor i huleste har de plasser Førerkort kontoret? Jo, Nygårds gaten, rett ved siden av et bybanestopp, igjen for å generere trafikk til bybanen.

Det er frekkhetens nådegave som her vises, vi (folk i utkanten av Bergen) er overhode ikke interessert i å finansiere bybane fra Sentrum til Fyllingsdalen, ei heller fra Sentrum til Åsane, bane vi aldri kommer til å bruke.
For ikke å snakke om den såkalte Verdens lengste Sykkeltunnel, den skal også Bilistene fra distriktene utenfor Bergen betale for, Staten går her inn med ca 50 %, men det er av summen før kostnadssprekken.

“Legg 20 kr på billetten til buss og bybanepassasjerene og bompenger for Mc og syklister, øremerk dem til utvidelse av Bane til Fyllingsdalen og Åsane. Det blir da et av politikernes favorittuttrykk et Spleiselag”.

Mange av oss er dessverre nødt til å pendle frem og tilbake til byen på jobb og det må da være straff nok å bli belastet med de bompengesatsene som allerede er?

Dere politikere er satt til å legge forholdene til rette for innbyggerne, ikke lage livet surt for dem. Dere har gått langt ut over deres fullmakter for lenge siden, et folkeopprør i Bergen er derfor naturlig og ikke som mange påstår en sutring. Det finnes faktisk et meget stort antall personer innad i Bergen kommune som har lavere inntekt enn gjennomsnittet og de fortjener også å bli hørt.

Grunnlovens § 110 Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for at ethvert arbeidsdyktig menneske kan tjene til livets opphold ved arbeid eller næring. –
Jo flere skatter og avgifter jo mindre til livets opphold.

Det er derfor mange i Bergen støtter bompengeaksjonen Nok er Nok