Er vi ikke verdt noen ting?

Alle mennesker er like mye verdt, helt uavhengig av diagnoser, egenskaper eller hva man kan prestere. I dag er barn med sykdom og diagnoser særlig utsatt i mors mage. Barna MÅ få et styrket rettsvern NÅ!

Et samfunn må ha plass til alle. Inkludering handler om å gi rom for mennesker, helt uavhengig av diagnoser, sykdommer og ekstra kromosomer. Hvor perfekt må man egentlig være for å bli født?

I dag får gravide over 38 år, og andre i risikogrupper, tilbud om tidlig ultralyd og blodprøve (KUB-test). Med denne testen kan man med relativt stor sannsynlighet si om barnet i magen har Downs syndrom eller andre funksjonshemminger.

FAKTA: I Norge tar ni av ti kvinner, som får vite at barnet har Downs syndrom eller andre funksjonshemminger, abort. Tidlig ultralyd blir dermed ikke benyttet som helsefremmende for barnet, men som et sorteringsredskap!

MENING: Er et menneske mindre verdt om det ikke er 100% perfekt? Er det riktig å si at man ikke vil la et liv bli født, bare fordi de har feil farge på øynene, et ekstra kromosom, redusert funksjon i armer eller ben eller andre genfeil/funksjonshemminger? Finnes det i det hele tatt et fasitsvar på hvordan et vi mennesker skal være for å ha verdi? I så fall så ønsker jeg å vite hvordan vi mennesker egentlig skal være!

– Hilsen 24 år ung jente med ryggmargsbrokk!