Vær med å støtta oppropet og underskriftskampanjen og vær med å seie JA til ein Grunnlovsdomstol

som kan vokta den norske Grunnlova uavhengig av Stortinget og Regjeringa!
.
Regjeringa og Stortinget bryt både Grunnlova og andre lovar når dette passar dei. Tyskland er eit land av fleire land som også har ein uhilda Grunnlovsdomstol. No er det viktig at me i Noreg også får dette!
.
Under her ser du skrivet som skal sendast i saman med underskriftene til fylgajande:

“Til: Alle stortingspolitikere og organisasjoner som er for Grunnloven

Idag stemte flertallet på Stortinget ja til EUs tredje energimarkedspakke. Det er nå lenger ingen tvil om at Norge trenger en selvstendig “Grunnlovsdomstol” altså en konstitusjonsdomstol. En slik domstol fungerer som Grunnlovens vokter.

STOPP ACER jobber nå med å lage et juridisk solid forslag som kan legges til grunn for et videre politisk arbeid. Vi kan ikke lykkes uten en folkelig oppslutning, og derfor trenger vi at du signerer denne kampanjen.

La oss gå sammen inn for å snu tapet i dag til en seier i morgen. Signer, del og støtt den norske Grunnloven. “
.
Støttar du denne kampanjen? Signer og send vidare
.
https://www.underskrift.no/vis/7154
.

Wenche . Sola, I Rogaland