Stående MR

Norge har enda ikke tatt i bruk stående mr som kan hjelpe tusenvis av mennesker med sine skader, plager og symptomer.

MR kan gi bedre og mer nøyaktige diagnoser enn i liggende posisjo ,og det er på tide at nordmenn får tilgang til denne type undersøkelse.

Målt i uttredelse og kostnad er muskel og skjelett plager Norges største helseproblem.

Norsk lege i forhold til omfang og kostnad er det et paradoks at muskel og skjellet er en av sykdoms gruppene vi kan minst om. Den får også lite oppmerksomhet fra politikere og i helseplaner.

Til tross for dette så mener norsk helsemyndigheter at Norge ikke har behov for stående MR som kan gjøre undersøkelser i vektbærende posisjon og i bevegelse.

Stående MR kan potensielt hjelpe tusenvis av mennesker til rett og mer nøyaktig diagnose som fører til bedre behandling og tilbake i arbeid.

Hvorfor velge stående MR

Vektbærende og variable posisjoner , et åpent system gir bedre pasient komfort og den er godt egnet for personer med klaustrofobi. Unik mulighet til og skanne ryggraden i fleksjon og i variable posisjoner.

Hva er fordelen med denne type MR , det er nå mulig og undersøke pasienten under naturlig belastning. Mellom virvel skiver, for eks er utsatt for et trykk som er 11 ganger høyere når mann sitter enn ved ryggleie. Endringer som har skjedd pga denne belastningen, kan avsløre patologi som ikke er synlig eller undervurderes i liggende stilling.

Stående MRI metoden er også den eneste prosedyre som tillater undersøkelse av ryggraden ved slik kroppsholdning.

Pasientene kan bli undersøkt i ulike stillinger med variende grad av fleksjon eller forlengelse, roterende, bøyd eller sideveis til mann finner den posisjon der de opplever mest smerter.

Det er mulig og avbilde og klart vise ustabilitet som følge av at en virvel har sklidd ut eller posisjon avhengig skive pro-laps som enten kan være vanskelig når en avbildes i ryggleie.