Se på Acer saken og behandlingen av Vindparkmotstanderne. Norge redder verden.


Er politikerne en elite hevet over folket de er satt til å tjene? I Acer avstemmingen der kun 96 av Stortingets 169 representanter var til stede. En anmeldelse av Storting og Regjering ble levert med et foreløpige svar som vitner om en pulverisering av ansvar for Stortingspolitikere. Samt den overkjøringen folket føler når det plantes vindturbin etter vindturbin langs kysten under dekke av å redde klima bidrar til.

Når man ser på hvordan folk er blitt behandlet når de har demonstrert mot bygging av Vindturbiner ser vi hvordan Demokratiet virker i praksis. Et folkeavstemming er det ikke snakk om antagelig fordi det ville vært for Demokratisk for den såkalt folkevalgte politiske eliten.
Langsiktig plan?
Den offisiell langsiktige planen er at Norge skal bli Europas Grønne batteri, dette er årsaken til den ønskede utbyggingen av Vindparker. Vindparkene er tiltenkt den Norske befolkning som forsyning slik at det blir frigjort mer av vår allerede rene 100% fornybare Vannkraft. Etter at vi i Norge har betalt El avgift over mange år har dette blitt til en pengesekk som mange private er ute etter for denne sekken kalles subsidier.

Vindpark utbyggerne er avhengig av innholdet i pengesekken for å bygge lønnsomt og Kari og Ola Nordmann ved politikerne er dum nok til å gi dem det.

Her fra Regjeringens hjemmeside:
“Hvem må kjøpe elsertifikater?
Alle kraftleverandører og visse forbrukere med egen kraftanskaffelse må kjøpe elsertifikater. Kraftleverandørene kjøper elsertifikater på vegne av sine kunder. Hvor mange elsertifikater disse må kjøpe bestemmes av den årlige elsertifikatplikten. Elsertifikatplikten er gitt som en andel av kraftforbruket – 3 prosent i 2012, 4,9 prosent i 2013 og 6,9 prosent i 2014. Andelen øker frem mot 2020 til om lag 18 prosent, før den reduseres mot 2035 og ordningen avsluttes. Alle sluttbrukere som betaler elavgift er med på å betale for elsertifikatordningen.
Husholdningene er på denne måten med å bidra til fornybarutbyggingen gjennom strømregningen.

Videre gir vi fra oss beslutningsmyndighet over vår alles eiendom som er vannkraft til ACER som skal være EU`s såkalte anbefalingsbyrå. En liten klan skal altså sitte rundt et møtebord og komme med anbefalinger (befalinger) om hvordan vi skal styre vårt energi forbruk. Er vi så syndig i Norge at vi sier Nei til en anbefaling blir denne forelagt ESA som sier at vi Skal rette oss etter Acers anbefaling, så i realiteten blir alt som kommer fra EU et pålegg.

Flere vindturbiner og flere kabler til utlandet vil medføre høyere strømpriser for oss i Norge.

En annen sak som ikke har vært tilstrekkelig belyst er det faktum at Norske Energiselskap har tegnet langsiktige kontrakter for levering av strøm slik at de er forpliktet til å levere uavhengig av lite nedbør med dertil hørende vannstandsnivå i magasinene. En utbygging av Vindparker er meget essensiell for dem også slik at Kari og Ola får lys i heimen.

Hva er Demokrati?
Vindkraftmotstanderne har fått kjenne kampen på kroppen, kampen, ikke bare mot egne politikere, utbyggere, men også mot politiet som utsteder bøter mot folk som egentlig bare forsvarer sin del av landet mot dette overgrepet vi ser flere plasser i dagens samfunn. Er det dette som er Demokrati?

Det er snart valg og mange har forhåndsstemt, til dere som enda ikke har gått til stemmelokalet prøv å glem festtalene og se på hva som virkelig foregår i hverdagen, er det ikke på tide med en utskifting av disse som tror at det å være politiker er et yrke?

Politiker er et verv og tiden må nå være inne for personer som ikke lar seg påvirke av Partipisken, men står for og handler etter det de sier å ta over roret.

Se på Acer saken og behandlingen av Vindparkmotstanderne. Norge redder verden.Er politikerne en elite hevet over folket de er satt til å tjene? I Acer avstemmingen der kun 96 av Stortingets 169 representanter var til stede. En anmeldelse av Storting og Regjering ble levert med et foreløpige svar som vitner om en pulverisering av ansvar for Stortingspolitikere. Samt den overkjøringen folket føler når det plantes vindturbin etter vindturbin langs kysten under dekke av å redde klima bidrar til.Når man ser på hvordan folk er blitt behandlet når de har demonstrert mot bygging av Vindturbiner ser vi hvordan Demokratiet virker i praksis. Et folkeavstemming er det ikke snakk om antagelig fordi det ville vært for Demokratisk for den såkalt folkevalgte politiske eliten.Langsiktig plan?Den offisiell langsiktige planen er at Norge skal bli Europas Grønne batteri, dette er årsaken til den ønskede utbyggingen av Vindparker. Vindparkene er tiltenkt den Norske befolkning som forsyning slik at det blir frigjort mer av vår allerede rene 100% fornybare Vannkraft. Etter at vi i Norge har betalt El avgift over mange år har dette blitt til en pengesekk som mange private er ute etter for denne sekken kalles subsidier. Vindpark utbyggerne er avhengig av innholdet i pengesekken for å bygge lønnsomt og Kari og Ola Nordmann ved politikerne er dum nok til å gi dem det.Her fra Regjeringens hjemmeside:"Hvem må kjøpe elsertifikater?Alle kraftleverandører og visse forbrukere med egen kraftanskaffelse må kjøpe elsertifikater. Kraftleverandørene kjøper elsertifikater på vegne av sine kunder. Hvor mange elsertifikater disse må kjøpe bestemmes av den årlige elsertifikatplikten. Elsertifikatplikten er gitt som en andel av kraftforbruket – 3 prosent i 2012, 4,9 prosent i 2013 og 6,9 prosent i 2014. Andelen øker frem mot 2020 til om lag 18 prosent, før den reduseres mot 2035 og ordningen avsluttes. Alle sluttbrukere som betaler elavgift er med på å betale for elsertifikatordningen. Husholdningene er på denne måten med å bidra til fornybarutbyggingen gjennom strømregningen.Videre gir vi fra oss beslutningsmyndighet over vår alles eiendom som er vannkraft til ACER som skal være EU`s såkalte anbefalingsbyrå. En liten klan skal altså sitte rundt et møtebord og komme med anbefalinger (befalinger) om hvordan vi skal styre vårt energi forbruk. Er vi så syndig i Norge at vi sier Nei til en anbefaling blir denne forelagt ESA som sier at vi Skal rette oss etter Acers anbefaling, så i realiteten blir alt som kommer fra EU et pålegg.Flere vindturbiner og flere kabler til utlandet vil medføre høyere strømpriser for oss i Norge. En annen sak som ikke har vært tilstrekkelig belyst er det faktum at Norske Energiselskap har tegnet langsiktige kontrakter for levering av strøm slik at de er forpliktet til å levere uavhengig av lite nedbør med dertil hørende vannstandsnivå i magasinene. En utbygging av Vindparker er meget essensiell for dem også slik at Kari og Ola får lys i heimen.Hva er Demokrati?Vindkraftmotstanderne har fått kjenne kampen på kroppen, kampen, ikke bare mot egne politikere, utbyggere, men også mot politiet som utsteder bøter mot folk som egentlig bare forsvarer sin del av landet mot dette overgrepet vi ser flere plasser i dagens samfunn. Er det dette som er Demokrati?Det er snart valg og mange har forhåndsstemt, til dere som enda ikke har gått til stemmelokalet prøv å glem festtalene og se på hva som virkelig foregår i hverdagen, er det ikke på tide med en utskifting av disse som tror at det å være politiker er et yrke?Politiker er et verv og tiden må nå være inne for personer som ikke lar seg påvirke av Partipisken, men står for og handler etter det de sier å ta over roret.Kurt I Pedersen

Publisert av Kurt Pedersen Tirsdag 3. september 2019