FATTIGDOM I NORGE

I Norge er det 737.000 mennesker og 102000 barn med fattige foreldre. Norge er et av verdens rikeste land hvordan har det seg da at flere og flere blir fattige. Fattigdom er at mann mangler det mann trenger for og kunne leve et verdig liv. Det benyttes 2 maler for fattigdom absolutt fattigdom og relativ fattigdom. Relativ fattigdom en person som er fattig i Norge, vil bli oppfattet som velstående i et land som Sudan.

Relativ fattigdom er fattigdom som sammenlignet med en annen gruppe, vi sier gjerne at de de fattige husholdningene i Norge er fattigere i forhold til andre husholdninger. Som da betyr at de blir holdt utenfor en del goder og aktiviteter som er vanlig her i landet levestandar blir altså sett i forhold til de samfunn mann lever i.

Et problem med disse defisjonene av fattigdom er at de bare tar utgangspunkt i inntekten men de faktiske utgiftene folk har er ikke tatt med.

Verdensbanken har satt 1.90 usd om dagen en bedre måte og måle fattigdom på, men grensen på 1.90 usd lar seg ikke bruke på norskeforhold.

Mange arbeidsplasser har små stillings prosenter ,og bruker unge ufaglerete arbeids takere og billig arbeidskraft. Diverse ytelser står ikke i sammenheng med hva ting koster lengre som for eksempel dyre medesin og mat

Fattigdom rammer noen samfunsgrupper mer enn andre som unge enslige, enslig forsørgere, par med små barn og familier med 3 eller flere barn og innvandrere, langtids ledige , langtids syke og mottakere av sosial hjelp. Pensjonister blant annet alderspensjonister som bor alene.

Innvandrere med ikke vestlig bakgrunn (denne gruppen er sterkt over representert blant personer med lang varig lav inntekt) og personer med psykiske lidelser

Tiltak mot fattigdom stabilt høy yrkes deltakelse, lav arbeidsledighet ,høyt gjennomsnittelig inntekt med nivå med små lønnsforskjeller og allmenn sosiale støtte ordninger.

Veldeferdstaten Norge må ha ytelser slik folk for et verdig liv ,slik at ikke det økonomiske gjør folk sykere nok er nok

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *